top-decoration
info@itur-b.co.il
03-9075015

אודות

בשנת 2011 הוקם העסק על ידי אבי טובלר ומוצריו נמכרו תחת המותג "ג'וייס דיזיין".
משך שנות פעילותו הרחיב העסק את תחומי פעילותו והגדיל את מספר לקוחותיו, כשהוא נהנה מהעובדה שבתחום מוצרי היודאיקה והעיטורים השונים לכוחות הבטחון הוא נמנה על הספקים הבודדים המייצרים בעצמם את מוצריהם.
בשנת 2017 הצטרף זאב גולניק כשותף לעסק, תוך הקמת חברה משותפת בשם "עיטורי הבטחון בע"מ". החברה פועלת כיום תוך שילוב וניצול אופטימאלי של תחומי ההתמחות והנסיון הנצבר של כל אחד מבעליה ומנהליה, כפי שפורט לעיל.

 • תמונה אישית
  אבי טובלר

  מנכ"ל החברה.
  רקע פורמלי: הנדסאי בתחום מתכות ואלקטרוניקה.
  תחומי אחריות: תיאום ההזמנות עם הלקוחות, ניהול תהליך הייצור, פיתוח ומרחבת סל המוצרים.

 • תמונה אישית
  זאב גולניק

  סמנכ"ל כספים ומימון.
  רקע פורמלי: כלכלן בכיר, התמחות בייעוץ עסקי וליווי חברות בתחומים שונים במשק.
  תחומי אחריות: ניהול הכספים בחברה.

 • תמונה אישית
  ליאור גולניק

  סמנכ"ל שיווק.
  רקע פורמלי – כלכלן בכיר.
  תחומי אחריות: קשרי לקוחות, צינורות שיווק, פרסום.